TIETOSUOJAPERIAATTEET

 

Ticket huolehtii yksityisyydestäsi, ja meille on äärimmäisen tärkeää, että tunnet antamiesi henkilötietojen olevan luotettavissa käsissä ja turvassa Ticketin järjestelmissä.  Käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ja näiden tietosuojaperiaatteiden tarkoituksena on antaa läpinäkyvä kuvaus siitä, kuinka Ticket kerää, käyttää, esittää, siirtää ja tallentaa tietojasi ja kuinka voit tarkastaa ja päivittää niitä.

 

Mikä on henkilötieto ja tietosuojavastaava

Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki tiedot, joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa, esimerkiksi nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Tietosuojavastaava on toimija, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja välineistä.

 

Tietosuojavastuu

Ruotsalainen Ticket Privatresor AB vastaa tietosuojavastaavan ominaisuudessa niiden tietojen käsittelemisestä, joita kerätään tällä verkkosivustolla, muilla Ticketin hallinnoimilla verkkosivustoilla, Ticketiin kytkeytyvissä viestintäjärjestelmissä sekä yhteydenotoissa Ticketin matkamyyjiin ja muuhun henkilöstöön. Ticket Privatresor AB kuuluu Ticket Leisure Travel Group AB:hen, joka on määräävässä asemassa konsernin muihin yrityksiin nähden. Ticket Privatresor AB:lla ja Ticket Leisure Travel Group AB:lla vastaavat siten tietosuojasta yhdessä. Asiakkaiden pääasiallinen yhteystaho on kuitenkin Ticket Privatresor AB (tästä eteenpäin ”Ticket”, “me” tms.), jonka puoleen he voivat kääntyä halutessaan kysyä tietosuojasta tai käyttää siihen liittyviä oikeuksiaan.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus ja käsittelyn edellyttämä suostumus
Ticket käsittelee henkilötietoja vain asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi (eli tehdyn varauksen hallinnoimiseksi ja välittämiseksi tai ostetun palvelun toimittamiseksi), asiakkaan antaman suostumuksen perusteella, lakisääteisten määräysten noudattamiseksi tai muista oikeutetuista syistä. Mikäli käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa ottamalla yhteyttä Ticketiin. Mikäli asiakas peruuttaa suostumuksensa, sen kattamien henkilötietojen käsittely lopetetaan ja tiedot poistetaan. Samoja henkilötietoja saatetaan kuitenkin käsitellä sekä suostumuksen perusteella että tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai koska tieto on välttämätön muiden lakisääteisten velvollisuuksien tai oikeutettujen perusteiden täyttämiseksi. Tämä tarkoittaa, että vaikka suostumus on peruutettu ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelyn on lopetettu, henkilötiedot voivat edelleen olla järjestelmässämme muita tarkoituksia varten.

 

Kuinka henkilötietoja kerätään, ja mitä tietoja ne ovat

Ticket kerää henkilötietoja suoraan asiakkaalta, asiakkaan käyttämien digitaalisten palveluiden kautta sekä kolmansilta osapuolilta.

 

Varauksen tai oston yhteydessä
Kun asiakas varaa matkan tai ostaa jonkin muun tuotteen tai palvelun Ticketin kautta, me keräämme hänen henkilötietonsa tilauksen suorittamista varten. Näitä tietoja voivat olla sekä varaajan tai oston tekevän henkilön että muiden matkustajien nimi, henkilötunnus, sukupuoli ja yhteystiedot. Samassa yhteydessä tallennetaan myös tiedot ostosta, kuten tilaus-/varausnumero, varatut/ostetut yksiköt, varauksen/oston suoritusaika ja -paikka sekä maksutiedot. Mikäli varauksen yhteydessä annetaan lisätietoja tai esitetään toiveita esimerkiksi aterioista tai liikunnallisesta esteettömyydestä, myös ne tiedot tallennetaan tilattujen palveluiden hallinnoimiseksi.

 

Henkilökohtaisen palvelun yhteydessä

Henkilötietoja voidaan kerätä myös henkilökohtaisen palvelun yhteydessä esimerkiksi myymälässä, asiakaspalvelussa, sähköposti- tai lomakekäsittelyssä, chat-keskustelussa, puhelimessa, tapahtuman tai kilpailun yhteydessä tai muulla tavalla. Kysymysten ja palautteiden yhteydessä kerätään vastaamiseen tai asian käsittelyyn tarvittavat henkilötiedot, kuten nimen, tilaus-/varausnumeron ja yhteystiedot. Saatamme kerätä myös muita henkilötietoja Ticketin kautta tilattujen palveluiden hallinnoimiseksi. Tällaisia voivat olla tiedot allergioista, ruokatoivomuksista, terveydentilasta tai muusta seikasta varaajan tai muiden matkaan tai varaukseen liittyvien henkilöiden osalta, ja asiakas päättää niiden antamisesta itse.

 

Asiakkaan käyttämien digitaalisten palveluiden yhteydessä
Kun asiakas käyttää verkkosivustoamme tai jotakin muuta Ticketin tarjoamaa digitaalista palvelua, siihen liittyvät käyttötiedot tallennetaan. Näitä tietoja voivat olla IP-osoite, kieliasetukset, verkkoasetukset, käyttöjärjestelmä, alusta, näytön tarkkuus ja sijaintitiedot. Keräämme palvelussa myös tietoja asiakkaan liikkumisesta sivulla, hänen tekemistään hauista ja häntä kiinnostaneista matkatuotteista. Mikäli asiakas kirjautuu Ticketin alustoille ja online-palveluihin sosiaalisen verkoston – esimerkiksi Facebookin tai Googlen – käyttäjätunnuksilla, hän antaa samalla suostumuksen käyttäjätietojen jakamiseen näissä medioissa yhdessä meidän kanssamme. Ticket käyttää evästeitä, jotka auttavat yritystä tarjoamaan tärkeitä toimintoja ja ominaisuuksia verkkosivustoillaan sekä parantamaan asiakkaiden käyttäjäkokemusta niillä. Ks. erillinen tiedosto evästeistä.

 

Mikäli asiakas antaa suostumuksen tai liittyy kanta-asiakasohjelmaan
Jos asiakas on antanut varauksen yhteydessä tai Ticketin kotisivulla, myymälässä tai asiakaspalvelussa suostumuksen markkinointiviestinnän vastaanottamiseen ja/tai liittynyt Ticketin kanta-asiakkaaksi, Ticket tallentaa asiakkaan sähköpostiosoitteen sähköpostiviestien ja muiden digitaalisten markkinointimateriaalien lähettämistä varten. Kun asiakas vastaa digitaaliseen markkinointiin (esimerkiksi avaa tai klikkaa sähköpostiviestiä tai digitaalista ilmoitusta), Ticket taltioi nämä tapahtumat; ja mikäli samassa yhteydessä annetaan tunnistettavia henkilötietoja, nämä käyttäytymismallitiedot yhdistetään asiakkaasta kerättyihin muihin tietoihin. Mikäli asiakas osallistuu asiakastutkimukseemme, myös tutkimuksessa annetut vastaukset voidaan tallentaa.

 

Kolmannelta osapuolelta
Varausten ja erilaisten asioiden hoitamisten yhteydessä asiakas saattaa antaa henkilökohtaisia tietoja yhdestä tai useammasta seurueeseen kuuluvasta henkilöstä. Mikäli asiakas ei toimi itse varaajana, vaan häneen liittyvän varauksen tekee joku muu henkilö, asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään mainitulta muulta henkilöltä. Sama koskee tilanteita, jolloin joku muu henkilö on asiakkaan puolesta yhteydessä Ticketiin.

 

Mikäli asiakas on varannut matkan tai ostanut palvelun Ticketin kautta, saatamme lähettää matkaa koskevat tiedot sille tai niille matkayhtiöille, jotka matkan suorittavat, tai sille tai niille yrityksille, jotka tilatun palvelun tuottavat.

 

Jotta tallennetut tiedot pysyvät oikeina, päivitämme ja täydennämme niitä yksityisistä ja julkisista rekistereistä haettavilla tiedoilla. Tämä koskee esimerkiksi osoitetietoja ja henkilötunnuksia.

 

Henkilötietojen käsitteleminen

Edellä olevassa kappaleessa mainitun lisäksi käytämme asiakkaan henkilötietoja alla kuvattuihin tarkoituksiin.

 

Tilattujen palveluiden ja tuotteiden toimitus ja hallinnointi

Ticket käsittelee asiakkaan henkilötietoja hänen varaamiensa palveluiden ja tuotteiden välittämiseksi, hallinnoimiseksi ja toimittamiseksi eli tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi. Tähän kuuluu muun muassa kuljetusyhtiöiden ja muiden toimijoiden palveluiden varaaminen ja maksaminen, matkustusasiakirjojen laatiminen ja muutosten hallinnointi. Hallinnointiin kuuluu myös asiakkaan tietojen käyttäminen kirjanpitoon, tilityksiin ja tarkastuksiin.

 

Asiakashuolto
Käytämme asiakkaan henkilötietoja myös hänen kanssaan laaditun sopimuksen oikeuttaman palvelun tuottamiseen sekä ennen matkaa että sen aikana ja jälkeen. Voimme käyttää henkilötietoja, kuten nimeä ja tilaus-/varausnumeroa, asiakkaan ja matkan tunnistamiseen, ja sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron kaltaisia yhteystietoja voidaan käyttää kysymysten ja tietojen lähettämiseen asiakkaalle. Saatamme käyttää myös kaikkia muita asiakkaasta kerättyjä tietoja hänen esittämänsä kysymyksen tai asian käsittelyyn sen mukaan, mikä kussakin tilanteessa on tarpeellista.

 

Viestintä ja tiedotus
Kun asiakas on varannut tai tilannut matkan Ticketin kautta, lähetämme hänelle kerättyjen henkilötietojen perusteella erilaisia viestejä, kuten varausvahvistuksia, maksumuistutuksia ja maksuvahvistuksia sekä tietoja esimerkiksi matkaan tai palveluun liittyvistä poikkeamista ja tarjouksista. Tällaisten viestien lähettämisessä käytetään niitä yhteystietoja, ennen kaikkea sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa, jotka asiakas on antanut varauksen yhteydessä. 

 

Markkinointi ja yksilöinti
Ticket käyttää käyttäjistä saatuja tietoja verkkosivustoillaan niin kutsuttuun yksilöintiin. Tämä tarkoittaa, että asiakkaasta ja tämän Ticket-palveluiden käyttämisestä kerättyjä tietoja käytetään verkkosivuston sisällön muokkaamiseen asiakkaan vierailuhetkellä. Yksilöintiä käytetään myös Ticketin viestinnässä sosiaalisissa medioissa ja verkkomainonnassa muilla kuin Ticket.fi:n sivuilla. Ticketin evästeidenkäyttöperiaatteet sisältävät neuvoja verkkoselaimen asetusten muuttamiseksi niin, ettei selain hyväksy evästeiden käyttöä. Halumme kuitenkin muistuttaa, että evästeiden kieltäminen estää joidenkin verkkosivusto-ominaisuuksien käyttämisen täysimittaisesti.

 

Mikäli asiakas on antanut suostumuksen markkinointiviestinnän vastaanottamiseen, Ticket voi käyttää hänen henkilötietojaan suunnattujen markkinointiviestien lähettämiseen sähköpostilla tai muilla digitaalisilla kanavilla. Edelleen Ticket voi käyttää hänen varaushistoriaansa, käyttäytymismallitietojaan ja toiveitaan markkinointiviestinnän kohdentamiseen mahdollisimman osuvien ja mielenkiintoisten tarjousten toimittamiseksi kyseiselle asiakkaalle. Asiakas voi kieltää tällaisen markkinoinnin koska tahansa sähköpostiviestissä olevan linkin kautta tai ottamalla yhteyttä Ticketin myymälään tai asiakaspalveluun.

 

Palveluiden ja toiminnan kehittäminen
Käytämme asiakkaista kerättyjä tietoja omien palveluittemme arviointiin, kehittämiseen ja parantamiseen sekä henkilöstömme kouluttamiseen ja turvallisuuden täydentämiseen ja parantamiseen esimerkiksi väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten paljastamiseksi ja ehkäisemiseksi. Tässä käsittelyssä Ticket käyttää kiinnostavuusharkintaa, koska se auttaa meitä varmistamaan, että asiakkaat voivat käyttää palveluitamme turvallisesti ja että palveluitamme parannetaan jatkuvasti. Tähän tarkoituksen käytetään pääasiassa nimettömiä tai nimettömäksi tehtyjä tietoja yleiseltä tasolta, mutta myös kerättyjä henkilötietoja saatetaan käyttää silloin, kun niiden käyttäminen on tarpeellista. Asiakkaaseen saatetaan olla myös suoraan yhteydessä Ticketin palveluiden ja toiminnan parantamiseksi markkinointitutkimuksen kautta.

 

Lakiin perustuvat vaatimukset
Henkilötietoja voidaan joutua käsittelemään myös lakien ja asetusten asettamien määräysten toteuttamiseksi esimerkiksi turvallisuuteen, kirjanpitovelvollisuuteen tai reklamaatio-oikeuteen liittyvissä asioissa.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Ticket on matkojen ja palveluiden välittäjä, ja jotta voisimme käsitellä ja toimittaa asiakkaan varaamat tai ostamat tuotteet ja palvelut, meidän on jaettava asiakkaan henkilötietoja matkayhtiöille ja muille palveluita tuottaville yrityksille.

 

Ticket välittää matkoja kaikkialle maailmaan, ja siksi monet matkailupalveluiden tuottajat (esimerkiksi lentoyhtiöt, hotellit, autovuokraamot, matkakohteen palveluntarjoajat) sijaitsevat EU-/ETA-alueen (EU:n jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) ulkopuolella. Tämän vuoksi asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää alueen ulkopuolelle samoihin tarkoituksiin kuin edellä on mainittu. 

 

Ticketin toiminnan harjoittamiseksi ja parantamiseksi sekä parempien palveluiden, tarjousten ja viestien tuottamiseksi käytetään IT-palveluita, IT-järjestelmiä, viestintäratkaisuja, asiakas- ja asioidenkäsittelyjärjestelmiä, analysointi- ja tutkimustyökaluja, maksuratkaisuja ja yhteistyökumppaneita, jotka tallentavat ja käsittelevät henkilötietoja joissakin tapauksissa.

 

Ticket voi jakaa asiakkaan henkilötietoja myös muille Ticket Leisure Travel Group AB:hen kuuluville yrityksille sekä organisaatiolle, jolle myydään tai luovutaan (tai jolle ollaan mahdollisesti myymässä tai luovuttamassa) jokin osa toiminnastamme tai jokin oikeutemme tai velvollisuutemme, joka liittyy mahdollisiin sopimuksiin asiakkaan kanssa. Luovutuksen tai myynnin toteutuessa henkilötiedot vastaanottanut organisaatio voi käyttää kyseisiä tietoja näiden Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

 

Mikäli laki velvoittaa, tai sallii, Ticket voi jakaa henkilötietoja valtiolle ja viranomaisille siinä määrin kuin se välttämätöntä.

 

Tietoja siirretään aina vain edellä kuvattuihin, henkilötietojen käsittelyä koskeviin tarkoituksiin. Ticket huolehtii kaikista kohtuullisuudella toteutettavissa olevista lakisääteisistä, teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa asiakkaan henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja riittävä suojaustaso tietojen siirtämisessä ja jakamisessa kolmansille osapuolille. Silloin kun Ticket siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijän haltuun, siirtäminen perustuu aina tarvittaviin sopimuksiin, joilla varmistetaan henkilötietojen valvontaoikeuden säilyminen Ticketillä sekä tietojen lainmukainen ja mahdollisimman turvallinen käsittely käsittelijän järjestelmissä.

 

Linkit muihin verkkosivustoihin

Ticketin verkkosivustot, sähköpostitukset ja muut palvelut voivat sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat muiden yritysten ja organisaatioiden hallinnassa ja niiden omien tietosuojaperiaatteiden alaisia. Verkkosivustojemme toiminnot voivat kytkeytyä sosiaalisin medioihin, kuten Facebookiin tai Googleen, joilla on niin ikään omat tietosuojaperiaatteensa. Pyydämme lukemaan sovellettavat ehdot ja tietosuojaperiaatteet huolellisesti, ennen kuin annat henkilötietojasi toisen organisaation tai yrityksen verkkosivustolle, sillä Ticket ei vastaa näiden organisaatioiden tavasta käsitellä antamiasi henkilökohtaisia tietoja.

 

Henkilötietojen tallentaminen 

Ticket säilyttää asiakkaan henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan näiden tietosuojaperiaatteiden mukaiseen käsittelytarkoitukseen.

 

Jos asiakas on antanut suostumuksen markkinointiviestintään tai liittynyt Ticketin kanta-asiakkaaksi, hänen henkilötietojaan käsitellään, kunnes hän peruuttaa suostumuksensa ja/tai päättää jäsenyytensä kanta-asiakaskerhossa. Asiakas voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa markkinointiviestintään sähköpostiviesteissämme olevan peruutuslinkin kautta tai ottamalla yhteyttä Ticketin myymälään tai asiakaspalveluun. Myös kanta-asiakkuuden voi lopettaa koska tahansa ottamalla yhteyttä Ticketin myymälään tai asiakaspalveluun.

 

Vaikka asiakas ei olisi antanut suostumusta markkinointiviestintään tai liittynyt Ticketin kanta-asiakkaaksi, varauksen yhteydessä kerätyt henkilötiedot säilytetään (3) vuoden ajan asiakkaan viimeisestä varauksesta lukien. Tämä tarkoittaa, että mikäli asiakas ei tee uutta varausta kolmeen vuoteen, hänen henkilötietonsa poistetaan Ticketin asiakastietokannasta.

 

Mikäli asiakas on soittanut Ticketille, puhelulokia ja mahdollisesta puheluäänitettä voidaan säilyttää enintään 1 vuoden ajan.

 

Mikäli Ticket säilyttää henkilötiedot lakisääteisten, esimerkiksi kirjanpitolakiin perustuvien, määräysten vuoksi, tietojen säilytysaika määräytyy lainsäädännön mukaan.

 

Samoja henkilötietoja voidaan tallentaa eri paikkoihin eri tarkoituksia varten. Tämä voi tarkoittaa, että tieto, joka on poistettu tarpeettomana yhdestä järjestelmästä, on edelleen jäljellä toisessa järjestelmässä, johon sen tallennettu jotakin toista tarkoitusta varten ja jossa se on edelleen tarpeellinen.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Ymmärrämme hyvin, kuinka tärkeää asiakkaan henkilötietojen suojaaminen ja asianmukainen käsittely on. Käytämme sovellettavia turvallisuustoimia henkilötietojen suojaamiseen menetyksiltä ja asiattomalta pääsyltä, käytöltä, muuttamiselta ja poistamiselta. Kehitämme jatkuvasti omia Sisäänrakennettu datansuojaus- ja Datasuojaus vakiona -menetelmiämme, arvioimme koko ajan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja teemme tarvittavat toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Koulutamme henkilöstöämme koko ajan tietoturva-asioissa, ja työntekijöille on annettu tarkat ohjeet kaikkien henkilökohtaisten tietojen käsittelemisestä voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Ticketillä on tietosuojavastaava, jolla on kokonaisvastuu henkilötietojen käsittelystä konsernissa.

 

Asiakkaan oikeudet

Ticket vastaa asiakkaan henkilötietojen käsittelemisestä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Oikaisemme, poistamme tai täydennämme asiakkaan pyynnöstä tai omasta aloitteestamme tiedot, jotka todetaan virheellisiksi, puutteellisiksi tai harhaanjohtaviksi, ja poistamme juoksevasti henkilötiedot, joiden käsittelyyn meillä ei ole enää asianmukaista oikeutta.

 

Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa täydentämistä, oikaisemista ja tietyissä tapauksissa myös poistamista. Asiakkaalla on niin ikään oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajaamista tiettyihin tarkoituksiin sekä vastustaa käsittelyä (esimerkiksi silloin, jos asiakas kyseenalaistaa henkilötietojen oikeellisuuden tai käsittelyn laillisuuden).

 

Asiakkaalla on myös oikeus saada Ticketiltä, kirjallisen allekirjoitetun hakemuksen perusteella, maksutta rekisteriseloste, joka sisältää muun muassa asiakkaasta tallennetut henkilötiedot, niiden käsittelyn tarkoituksen sekä kenelle tiedot on luovutettu tai tullaan luovuttamaan.

 

Mikäli asiakas ei halua, että Ticket käsittelee hänen henkilötietojaan esimerkiksi suoramarkkinointia varten, hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa poistamalla nimensä sähköpostilistaltamme tai ottamalla yhteyttä meihin. Kun olemme vastaanottaneet asiakkaan peruutuksen, lopetamme niiden henkilötietojen käsittelyn, jotka liittyvät suostumuksen kattamaan tarkoitukseen.


Yhteydenotot ja valitukset ym.
Ticket on nimittänyt tietosuojavastaavan, jonka tehtävänä on muun muassa valvoa, että henkilötietojen käsittely tapahtuu Ticketillä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Olet tervetullut ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa gdpr@ticket.se, mikäli haluat tietää lisää tai kertoa mielipiteesi näistä tietosuojaperiaatteista tai tavastamme kerätä, tallentaa ja käyttää sinun henkilötietojasi. 

 

Mikäli Ticket tai jokin muu yritys käsittelee mielestäsi sinun henkilötietojasi voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti, voit kääntyä Tietosuojavaltuutetun toimiston puoleen:tietosuoja@om.fi

 

Voit pyytää rekisteriselosteen Ticketin tietosuojavastaavalta seuraavasta osoitteesta:

 

Ticket Privatresor AB

Att: GDPR

Box 151

SE-131 08 Nacka

Sverige

 

Lähetä pyyntösi kirjallisena ja liitä mukaan kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta sekä alkuperäinen nimikirjoituksesi.

 

Näiden tietosuojaperiaatteiden muuttaminen

Näihin tietosuojaperiaatteisiin tehdään muutoksia ajan kuluessa. Suurista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille kohtuullisen ennakkoajan puitteissa lain vaatimusten mukaisesti. Periaatteiden päivitetty versio ladataan myös verkkosivustollemme. Päivitetyssä versiossa on eri päivämäärä ja versionumero kuin tässä asiakirjassa. Suosittelemme tarkastamaan verkkosivustoltamme säännöllisesti mahdollisten päivitettyjen versioiden saatavuutta.

 

Versio 1.0, päivitetty 2018-05-22