Osto- ja matkaehdot

1. Yleistä

1.0.1  Ticket toimii lentoyhtiöiden ja muiden palveluntarjoajien, kuten hotelliagenttien, autovuokraamojen jne. palveluiden välittäjänä. Kyseiset palveluntarjoajat määrittävät itse tarjottujen paikkojen määrän ja hinnat, jotka Ticket ilmoittaa verkkosivustollaan. Ticket ei voi vaikuttaa sivustolla näkyviin hintoihin eikä paikkamääriin, eikä se vastaa niistä.

1.0.2  Ticket ottaa vastaan varaukseen tehtäviä muutoksia vain varauksen päävaraajalta/-tilaajalta. Yhteydenotossa on ilmoitettava varauksen tilaus- ja/tai varausnumero.

1.0.3  Ticket lähettää asiakkaalle sähköpostitse tilauksen tiedot, kun loppusumma on maksettu ja tilaus on käsitelty yrityksen järjestelmässä. Käsittelyaika on tavallisesti enintään 48 tuntia maksutapahtumasta.

1.0.4  Ticket pidättää oikeuden teknisiin ongelmiin ja hintavirheisiin, joihin se ei pysty vaikuttamaan, sekä mahdollisuuteen ottaa tilaajaan yhteyttä arkipäivisin 24 tunnin kuluessa tilauksen tekemisestä mahdollisten muutosten vuoksi. Rahojen palauttaminen voi kestää useita pankkipäiviä, mikäli summa on veloitettu kortilta tai pankkitililtä. Tämä johtuu pankin omista määräyksistä, eikä Ticket voi vaikuttaa siihen.

1.0.5  Mikäli varaus tapahtuu viikonloppuna tai pyhäpäivien aikana, varaamme oikeuden palata asiaan seuraavana arkipäivänä.

1.0.6  Matka-asiakirjat toimitetaan sähköpostiosoitteeseen, jonka tilaaja on ilmoittanut varauksen yhteydessä. Lisämaksusta tilaaja voi saada matka-asiakirjat postilähetyksenä.

1.0.7  Ticket ei vastaa muiden osapuolien, esimerkiksi palveluntarjoajien, varausjärjestelmien tai matkalehtien, tuottamista teksteistä, tiedoista jne.

1.0.8  Ticket on matkanvälittäjä eikä sitä voi pitää vastuullisena matkan peruuntumisesta silloin, kun syynä on matkakohteessa tai sen läheisyydessä tapahtuva ympäristökatastrofi, sotatoimenpide, lakko tai muu mittava tapahtuma.

1.0.9  Muilta osin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

2. Asiakkaan vastuu

2.0.1  Asiakkaan vastuulla on matkaehtoihin perehtyminen ennen ostamista.

2.0.2  Asiakkaan on tarkastettava, että hän saa tilausvahvistuksen/matka-asiakirjat 48 tunnin kuluessa tai seuraavana arkipäivänä. Mikäli asiakas ei saa varaukseen liittyviä asiakirjoja, hänen tulee ottaa yhteyttä Ticketiin välittömästi.

2.0.3  Matkustajan velvollisuutena on tarkastaa kaikkien tarvittavien asiakirjojen, kuten matkalippujen, passien, viisumien, kauttakulkuviisumien, vaadittavien rokotustodistusten ym. voimassaolo.

2.0.4  Matkustajan velvollisuutena on ilmoittaa oikea sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä perehtyä huolellisesti Ticketiltä saamiinsa tietoihin. Matkustajan on seurattava varauksessa ilmoittamaansa sähköpostitiliä tilauksen jälkeen kotiinpaluuseen asti, sillä esimerkiksi aikataulumuutoksista ilmoitetaan yleensä sähköpostilla.

2.0.5  Oikean sähköpostiosoitteen antaminen on erittäin tärkeää, sillä Ticket ei vastaa virheellisesti ilmoitetuista tiedoista eikä siitä, että vastaanottajan roskapostisuodatin tai muut alikansiot suodattavat yrityksen lähettämän sähköpostin pois.

2.0.6  Asiakkaan on tarkastettava ennen varauksen viimeistelyä ja maksamista, että kaikki tiedot, kuten päivämäärät, ajat, matkareitti, matkakohde ja kaikkien matkustajien nimet, ovat oikeat. Kaikki etu- ja sukunimet on kirjoitettava passissa olevassa järjestyksessä ja täsmälleen samalla tavalla.

2.0.7  Asiakkaan velvollisuutena on huomauttaa virheistä tai puutteista, muuten Ticket ei voi auttaa ongelman korjaamisessa. Ks. myös kohta 10

2.0.8  Asiakkaan velvollisuutena on kertoa ennen varauksen tekemistä tärkeistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa matkan toteuttamiseen.

3. Tilaus

3.0.1  Matkan varaaminen Ticketin verkkosivustolta edellyttää vähintään 18 vuoden ikää.

3.0.2  Yritys ei käsittele tilauksia, jotka koskevat vain alle 18-vuotiaita lapsia/nuoria.

3.0.3  Varaus ei ole sitova ennen kuin asiakas on maksanut tai valinnut sen laskutettavaksi.

3.0.4  Tilaus peruuntuu automaattisesti, mikäli maksua ei suoriteta tai maksutavaksi valita laskutusta, ennen kuin varauksessa ilmoitettu aikaraja umpeutuu.

3.0.5  Kuluttajasuojalain (38/1978, 6 luku, 14 §) mukainen peruuttamisoikeus ei koske kuljetuksia eikä majoituksen kaltaisia liitännäispalveluita.

4. Maksaminen

4.0.1  Maksaminen Ticketin verkkosivustolla edellyttää 18 vuoden ikää.

4.0.2  Kutakin tilausta koskevat maksuehdot on annettu tilauksen maksusivulla.

4.0.3  Virheellisesti ilmoitettujen tietojen vuoksi syntyneistä kustannuksista voidaan vaatia korvausta myös jälkikäteen.

4.0.4  Ticket ei vastaa maksuista, jotka eivät tule perille yrityksestä riippumattomien teknisten vikojen vuoksi.

4.0.5  Tilaus on viimeisteltävä ennen sille ilmoitetun määräajan päättymistä. Mikäli ostoa ei viimeistellä ennen kyseisen määräajan päättymistä, tilaus peruutetaan automaattisesti.

4.0.6  Ticket käyttää niin kutsuttua SSL-salausta. Se estää ulkopuolisia lukemasta tilausta koskevia maksutietoja, maksukortin numero mukaan lukien.

4.0.7  Maksutapoja koskevat tiedot on annettu kohdassa Tietoa maksamisesta

5. Hinnat

5.0.1  Hinnat sisältävät varaushetkellä tiedossa olevat, tilaukseen sisältyvät verot ja maksut.

5.0.2  Kokonaishintaan voi tulla lisäkustannuksia esim. matkatavaroista, istumapaikkojen varaamisesta ja lähtöselvityksestä lentoyhtiöstä ja hintaluokasta riippuen.

5.0.3  Matkaan voi liittyä paikallisia veroja, kuten matkailijavero (city tax) tai lentokenttämaksu. Asiakas maksaa nämä itse paikan päällä.

5.0.4  Lentoyhtiöillä, autovuokraamoilla ja hotelleilla on erilaisia ennakkomyyntivaatimuksia erilaisille tuotteille/hinnoille.

5.0.5  Palveluiden välittäjänä Ticket varaa oikeuden mahdollisiin lentoyhtiöiden ja/tai muiden palveluntarjoajien, kuten hotelliagenttien ja autovuokraamoiden, tekemiin hinta- ja matkalippumuutoksiin.

5.0.6  Lentoaseman vaihtuessa matkaan saattaa liittyä siirtokustannuksia, jotka eivät sisälly matkan hintaan.

5.0.7  Pitkiin siirtomatkoihin ei sisälly yöpymistä tai muuta korvausta.

5.0.8  Jos tilaus tehdään ajankohtana, jolloin Ticket ei voi viimeistellä sitä palveluntarjoajan kanssa, Ticket pidättää oikeuden mahdolliseen hinnankorotukseen tai maksun palauttamiseen. Asiasta ilmoitetaan asiakkaalle 24 tunnin kuluessa tai varausajankohtaa seuraavana arkipäivänä.

6. Varauksen muuttaminen

6.0.1  Mikäli lentoyhtiö, hotelli tai autovuokraamo sallii varauksen tai siihen liittyvien nimitietojen muuttamisen, hintaan lisätään käsittelymaksu palveluntarjoajan veloittaman kulun lisäksi.

6.0.2  Muutokset on tehtävä hyvissä ajoin ennen meno-/paluumatkaa, kuitenkin vähintään kaksi arkipäivää ennen matkan toteuttamista.

7. Matkan peruuttaminen

7.0.1  Matkan voi peruuttaa veloituksetta ennen kuin se on maksettu tai valittu laskutettavaksi.

7.0.2  Mikäli matka peruutetaan, kun se on maksettu tai valittu laskutettavaksi: Mikäli asiakas ei ole hankkinut peruutusturvaa, rahoja ei yleensä palauteta. Mahdolliset poikkeavat ehdot on ilmoitettu varauksen yhteydessä. Mikäli asiakas peruuttaa matkan eikä hänellä ole peruutusturvaa, Ticket yrittää auttaa saamaan takaisin mahdollisimman suuren osan rahoista käsittelymaksua vastaan. Mikäli asiakkaalla on peruutusturva, matkan voi peruuttaa sen sallimien ehtojen puitteissa.

7.0.3  Maksettua matkaa ei voi peruuttaa Ticketin verkkosivuston kautta. Peruuttaminen on tehtävä puhelimitse tai sähköpostilla.

7.0.4  Mikäli asiakas ei käytä menomatkaa (nk. "Noshow"), lentoyhtiö yleensä peruuttaa paluumatkan automaattisesti. Näissä tapauksissa lentoyhtiö ei palauta maksettuja rahoja.

7.0.5  Mikäli asiakas ei tule ajoissa paikalle tai jättää tilauksen käyttämättä kokonaan tai osittain, rahoja ei makseta takaisin.

8. Passit, viisumit ja rokotukset

8.0.1  Matkustajan on huolehdittava itse voimassa olevan passin, viisumin, kauttakulkuviisumin, vaadittavien rokotustodistusten ja muiden tarvittavien asiakirjojen hankinnasta ja esittämisestä.

8.0.2  Jos alle 18-vuotias lapsi matkustaa yksin tai yhdessä muiden kuin omien vanhempiensa/huoltajiensa kanssa, tai jos vanhempien/huoltajien sukunimi ei ole sama kuin lapsella, tietyissä matkakohteissa matkustamiselle vaaditaan kirjallinen hyväksyntä lapsen huoltajalta. Lisätietoja saa palveluntarjoajalta tai ao. maan lähetystöstä.

8.0.3  Ticket ei vastaa viisumihakemuksen hylkäämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista. Viisumiasioita hoitaa kunkin maan lähetystö tai konsulaatti. Mikäli matkustajalla ei ole hyväksyttyjä matkustusasiakirjoja, hänen pääsynsä lentokoneeseen tai maahan voidaan evätä.

8.0.4  Matkustaja vastaa itse kaikista kustannuksista, joita edellä mainittujen muodollisuuksien täyttämättä jättämisestä aiheutuu.

9. Matkavakuutus

9.0.1  Ticket suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville jonkin tyyppisen matkavakuutuksen ottamista odottamattomien tapahtumien varalta.

10. Tuotteessa esiintyvät poikkeamat tai puutteet/virheiden korjaaminen

10.0.1  Mikäli asiakas on tyytymätön tuotteen toteutukseen, ongelma on yritettävä korjata paikan päällä. Mikäli asiakas ei ota ongelmaa esille heti, hän ei anna Ticketille mahdollisuutta virheen korjaamiseen, ja siksi korvauksen saaminen on kotiinpaluun jälkeen vaikeaa. Virheestä on kerrottava paikan päällä tai ottamalla yhteyttä ao. palveluntarjoajaan. Yhteystiedot löytyvät yleensä voucherista.

10.0.2  Mikäli ongelmaa ei ole ratkaistu paikan päällä ja asiakas haluaa tehdä reklamaation, se on tehtävä Reklamaatio-lomakkeella kahden kuukauden kuluessa kotiinpaluupäivästä lukien, ellei muuhun ole erityisen painavaa syytä. Mikäli asiakas haluaa reklamoida kuljetukseen liittyvän asian, esimerkiksi matkatavaroiden katoamisen, lennon peruuntumisen tai muun Ticketin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan seikan, reklamaatio on tehtävä välittömästi suoraan asianomaiselle kuljetusyhtiölle.

10.0.3  Jos matkustaja maksaa paikan päällä omatoimisesti siirron kalliimpaan hintaluokkaan tai jonkin muun palvelun sopimatta siitä ensin palveluntarjoajan kanssa, palveluntarjoaja ei korvaa näitä kustannuksia. Tällaisessa tapauksessa maksaminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi matkustajan ja paikallisen palveluntarjoajan välillä.

10.0.4  Mikäli asiakas on tyytymätön Ticketin toimintaan, hän voi kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) puoleen. Se on puolueeton elin, jonka päätöksissä Ticket on mukana ja jonka suosituksia se aina noudattaa. Ticket toivoo kuitenkin, että asiakas ottaa yhteyttä yritykseen ennen KKV:n puoleen kääntymistä. KKV:n yhteystiedot: www.kkv.fi tai Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki Euroopan komission verkkosivusto Verkkovälitteinen riidanratkaisu Klikkaa tästä

11. Lentolippujen välittäminen

11.0.1  Lentomatkaa koskeva sopimus on asiakkaan ja lentoyhtiön välinen. Ticket toimii asiassa vain välittäjänä eikä siten ole sopimuksen osapuoli.

11.0.2  Lentoyhtiö vastaa kuljetuksen suorittamisesta sovitulla tavalla. Mahdolliset kuljetusta tai matkatavaroiden käsittelyä koskevat puutteet ja/tai valitukset on osoitettava suoraan lentoyhtiölle.

11.0.3  Kaikki ilmoitetut lentoajat, myös varausvahvistuksissa ilmoitetut, ovat alustavia. Eri lentoyhtiöiden kotisivuilla esitettyihin kuljetussääntöihin perehtyminen on tilaajan ja matkustajan vastuulla.

11.0.4  Matkustajan on tarkastettava sekä meno- että paluulentojen tiedot osoitteesta checkmytrip.com, jonne kirjaudutaan varausnumerolla ja sukunimellä.

11.0.5  Kellonajat ovat aina lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaan paikallista aikaa. Asiakkaan velvollisuutena on ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite varauksen yhteydessä sekä seurata tätä sähköpostia mahdollisten aikataulumuutosten varalta.

11.0.6  Ticket pidättää oikeuden lentojen kaikkiin mahdollisiin muutoksiin ja peruutuksiin.

11.0.7  Lentoyhtiöllä on oikeus muuttaa varausta 24 tunnin kuluessa varauksen tekemisestä. Mikäli matkan hinta muuttuu, Ticket pidättää oikeuden hinnankorotukseen tai, asiakkaan halutessa, maksun palauttamiseen. Asiasta ilmoitetaan asiakkaalle 24 tunnin kuluessa tai varausajankohtaa seuraavana arkipäivänä.

11.0.8  Useimmat lentoyhtiöt tarjoavat erikoishintoja lapsille, jotka ovat täyttäneet vähintään 2 vuotta, mutta ovat alle 12-vuotiaita. Sylilapsi (infant) tarkoittaa lasta, joka ei ole täyttänyt 2 vuotta (ennen matkan päättymistä).

11.0.9  Ticket ei käsittele varauksia, jotka koskevat yksin matkustavia alle 18-vuotiaita lapsia/nuoria.

11.0.10  Ticket ei vastaa lentoyhtiöltä saaduista virheellisistä välilaskutiedoista eikä siitä, että asiakas jää lennolta koska ei ole huomannut aikataulumuutosta.

11.0.11  Jos asiakas varaa matkan, joka sisältää kaksi erillistä lentoa, toista lentoa ei peruuteta/muuteta automaattisesti, mikäli toinen lento jostakin syystä peruuntuu tai muuttuu. Varauksen muuttaminen on silloin asiakkaan vastuulla. Myös mahdolliset lisäkustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

11.0.12  Jos matkustajalla on kaksoisvaraus, lentoyhtiö voi peruuttaa matkat. Tämä koskee myös tilanteita, jolloin varaukset on tehty eri matkatoimistoista tai suoraan lentoyhtiöltä. Ticket ei vastaa näistä peruutuksista eikä niistä mahdollisesti aiheutuneista lisäkustannuksista.

11.0.13  Lentoaseman vaihtumiseen liittyvät kuljetukset eivät sisälly lentolipun hintaan, vaan asiakas maksaa ne itse, samoin kuin yöpymisen pitkän kauttakulkuyhteyden aikana.

IATA:n lentomääräykset » Klikkaa tästä 
EU:n asetus lentomatkustajien oikeuksista » Klikkaa tästä 
EU:ssa toimintakieltoon asetettujen lentoyhtiöiden luettelo » Klikkaa tästä

12. Lentoajat/Aikataulumuutokset

12.0.1  Kaikki ajat ilmoitetaan aina kunkin maan paikallisessa ajassa. Lentoyhtiöt voivat muuttaa aikatauluja lyhyellä varoitusajalla. Kun Ticket saa lentoyhtiöltä tiedon aikataulumuutoksesta, siitä ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla.

12.0.2  Ticket ei vastaa lentoyhtiön aikataulumuutoksista tai lentojen peruuntumisista. Mahdolliset vahinkovaatimukset osoitetaan suoraan lentoyhtiölle. Aikataulumuutos ei oikeuta hinnanalennukseen, korvaavaan matkaan tai muuhun korvaukseen Ticketiltä.

12.0.3  Jos lentoyhtiö peruuttaa lentosi tarjouttamatta vaihtoehtoa, palautamme peruutetun lipun arvon saatuaan palautuksen lentoyhtiöltä. Veloitamme jopa 59 euron käsittelymaksun per henkilö.


12.0.4  Mikäli lentoyhtiö peruuttaa lentomatkan, mutta tarjoaa vaihtoehdoksi toisen lennon tai lentolipun peruuttamisen, Ticket noudattaa lentoyhtiön ohjeita peruutuskustannuksista. Jos päätät peruuttaa, perimme 59 euron käsittelymaksun per henkilö


12.0.5  Mikäli varatun matkan aikataulussa tapahtuu muutos, asiakas saa siitä yleensä tiedon vain uuden aikataulun sisältävällä sähköpostiviestillä. Se lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on antanut varaamisen yhteydessä. Tämän vuoksi matkustajan on seurattava kyseistä sähköpostitiliä jatkuvasti. Lentotietoja on seurattava myös osoitteessa www.checkmytrip.com, jonne kirjaudutaan varausnumerolla ja sukunimellä. Tämä koskee myös paluumatkaa.

12.0.6  Mikäli saapuminen kohteeseen siirtyy myöhäiseksi aikataulumuutoksen vuoksi, asiakkaan on ilmoitettava siitä itse mahdolliselle hotellille tai autovuokraamolle. Mikäli asiakas on varannut lennolle erillisen jatkoyhteyden, Ticket ei vastaa sen toteutumattomuudesta.

12.0.7  Ticket ei ole vastuussa, mikäli sähköposti ei tavoita asiakasta (esimerkiksi roskapostisuodattimen vuoksi).

13. Matkatavarat

13.0.1  Tarkat tiedot matkatavaroista löytyvät lentoyhtiöiden omista säännöistä ja määräyksistä kunkin lentoyhtiön omilta verkkosivuilta.

13.0.2  Matkan peruuntuessa lentoyhtiö ei korvaa matkatavaroista veloitettua maksua.

14. Istumapaikka lentokoneessa

14.0.1  Tarkat tiedot istumapaikoista lennolla löytyvät lentoyhtiöiden omista säännöistä ja määräyksistä kunkin lentoyhtiön omilta verkkosivuilta.

14.0.2  Matkan peruuntuessa lentoyhtiö ei korvaa istumapaikasta veloitettua maksua.

14.0.3  Lentoyhtiö varaa oikeuden asiakkaan varaaman istumapaikan vaihtamiseen.

15. Hotellien välitys

15.0.1  Asiakkaan on tulostettava ja otettava mukaan hotellivaraukseen liittyvä voucher. Voucher on todiste majoituksen varaamisesta ja maksamisesta, ja se luovutetaan hotellille saapumisen yhteydessä.

15.0.2  Asiakkaan on ilmoitettava itse hotellille, mikäli hänen saapumisaikansa on myöhäinen. Hotellilla on oikeus luovuttaa huone pois, mikäli se ei ole saanut tietoa asiakkaan myöhäisestä saapumisesta.

15.0.3  Hotellit eivät takaa esitettyjen toiveiden toteuttamista, ne ovat vain toiveita.

15.0.4  Majoituksesta maksettuja rahoja ei palauteta lukuun ottamatta niitä hotelleja, joiden kohdalla mainitaan "Peruutus veloituksetta" tai muu vastaava teksti. Veloitamme peruutuksista käsittelymaksun. Maksu vähennetään hotellin mahdollisesti palauttamasta summasta.

15.0.5  Mikäli asiakas on tyytymätön tuotteen toteutukseen, ongelma on yritettävä korjata paikan päällä. Mikäli asiakas ei ota ongelmaa esille heti, hän ei anna Ticketille mahdollisuutta virheen korjaamiseen, ja siksi korvauksen saaminen on kotiinpaluun jälkeen vaikeaa. Virheestä on kerrottava paikan päällä tai ottamalla yhteyttä ao. palveluntarjoajaan. Yhteystiedot löytyvät yleensä voucherista.

16. Siirtokuljetusten välitys

16.0.1  Siirtokuljetusta koskevien ehtojen lukeminen on asiakkaan omalla vastuulla. Ne vaihtelevat matkakohteesta ja matkustustavasta riippuen. Ehdot on ilmoitettu voucherissa.

16.0.2  Asiakkaan on tulostettava ja otettava mukaan siirtokuljetukseen liittyvä voucher. Voucher on todiste varaamisesta ja maksamisesta, ja se luovutetaan kuljettajalle.

16.0.3  Pidätämme oikeuden ilmoittaa 24 tunnin kuluessa varauksen tekemisestä tai sitä seuraavana arkipäivänä, mikäli siirtokuljetusta ei voitu vahvistaa. Tällaisissa tilanteissa siirtokuljetuksesta maksettu hinta palautetaan kokonaisuudessaan.

17. Vuokra-auton välittäminen

17.0.1  Varausta koskevien tuotetietojen lukeminen on asiakkaan omalla vastuulla. Ehdot vaihtelevat matkakohteesta riippuen.

17.0.2  Asiakkaan on tulostettava ja otettava mukaan autonvuokraukseen liittyvä voucher. Voucher on todiste varaamisesta ja maksamisesta, ja se esitetään noudon yhteydessä.

17.0.3  Autoa noudettaessa asiakkaan on esitettävä kuljettajan nimelle myönnetty luottokortti, jolta autovuokraamo varaa panttisumman.

17.0.4  Jos auton vuokraaminen vaatii kyselyn tekemistä, Ticket ottaa yhteyttä asiakkaaseen mahdollisimman pian tilauksen tekemisen jälkeen.

17.0.5  Toivotut lisävarusteet, esim. lumiketjut, turvaistuimet ym., maksetaan paikan päällä, eikä niiden saatavuutta voida taata.

17.0.6  Mikäli asiakas on tyytymätön autoon noudon yhteydessä, ongelma on yritettävä korjata paikan päällä. Mikäli asiakas ei ota ongelmaa esille heti, hän ei anna Ticketille mahdollisuutta virheen korjaamiseen, ja siksi korvauksen saaminen on kotiinpaluun jälkeen vaikeaa. Ongelmasta ilmoitetaan autovuokraamolle tai soittamalla numeroon, joka on ilmoitettu voucherissa.

18. Rekisteröitymisehdot ja henkilötietojen käsittely

18.0.1  Ks. henkilötietojen käsittely

Yleiset matkapakettiehdot

Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017/www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset.

1. Soveltamisala

1.1. Yleiset matkapakettiehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin vähintään 24 tuntia kestäviin tai yöpymisen sisältäviin  matkapaketteihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, ja joihin sisältyy vähintään kaksi seuraavista palveluista; 1) kuljetus, 2) majoitus, 3) auton tai matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 § 3 kohdassa mainitun muun moottoriajoneuvon, kuten A-luokan ajokorttia vaativan moottoripyörän tai vähintään nelipyöräisen, omalla käyttövoimallaan kulkevan ajoneuvon, jonka rakenteellinen nopeus on yli 25km/h, vuokraus tai jokin edellä mainituista yhdessä 4) muun olennaisen matkailupalvelun kanssa edellytyksellä, että kokonaisuus myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa. Majoitukseksi katsotaan myös muutaman viikon majoitus esim. perheessä kielikurssin yhteydessä, ei kuitenkaan pitkäkestoisen vaihto-oppilasmatkan yhteydessä.

 

1.2. Lisäehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

 

1.3. Erityisehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain kanssa.

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

2. Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta

2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että matkapaketti on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit).

 

Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle antamistaan tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos matkanjärjestäjä on sijoittautunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja jos matkanvälittäjä ei osoita, että matkanjärjestäjä täyttää kyseiset velvoitteet.

 

Matkustajalle on ennen sopimuksen tekemistä annettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017) tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan.   

 

Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

 

Matkapaketin virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 12.4. mukaisesti.

 

2.2. Sopimuksen sisältö

Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki ennen matkasopimuksen tekemistä kirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot, vakiotietolomake ja muut kyseistä matkaa koskevat lain (www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901)  ja asetuksen (www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180181) edellyttämät tiedot.

 

2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen tekemistä annettava matkustajalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika.

 

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (mm. passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja matkalipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten aikataulut. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

 

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan. 

 

2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä annettava tiedot kohdemaan yleisistä terveysmääräyksistä. Matkustajan henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvien erityistarpeiden ohjeistuksen hankkimisesta matkustaja vastaa itse. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisen sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta.

 

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

 

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.um.fi  ja www.thl.fi. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.  

 

2.5. Avustamisvelvollisuus

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muuta asianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 10.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.

 

Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintään matkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

 

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai -välittäjään.

 

2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

2.6.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

 

2.6.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

 

2.6.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla 2.6.1 ja 2.6.2. kohdissa mainittuja määräyksiä.

 

2.6.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

 

2.6.5 Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkaa koskevat tiedot ja asiakirjat matkustajaryhmälle ja vastaavasti matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa toimittaessaan matkaa koskevat tiedot tälle matkustajaryhmän edustajalle eikä niitä tarvitse toimittaa erikseen jokaiselle matkustajalle.

 

Matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa.

 

2.6.6. Matkustaja tai matkustajaryhmän edustaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa tietojen, kuten matkan ajankohdan, matkustajien nimien, syntymäaikojen, muiden henkilötietojen tai matkustajien erityistarpeiden, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta ilmoittamisesta. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, jonka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

 

2.6.7. Matkustaja saattaa joutua itse vastaamaan seurauksista ja/tai kustannuksista, mikäli niitä syntyy, jos hän käyttää matkapaketin palveluita tai paketin osia muulla tavoin, kuin matkapakettisopimuksessa on sovittu. Esimerkiksi matkapakettiin sisältyvien kuljetuspalveluiden osittainen tai kokonaan käyttämättä jättäminen voi johtaa jäljellä olevien palveluiden käyttöoikeuden rajoittumiseen tai menettämiseen.

3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen

3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.

 

3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaliput ja muut matkaan liittyvät asiakirjat.

4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

4.1.a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista

 

b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista

 

c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista

 

d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista

 

e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.  

 

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista. 

 

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

 

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.  

5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi ennen matkan alkamista

5.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos

a) matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi matkajärjestelyjä. Merkittävänä muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, esimerkiksi sellaisia lähtö- tai saapumisaikojen muutoksia, jotka aiheuttaisivat matkustajalle huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, kuten kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä, päivälennon muuttumista yölennoksi (iltapäiväksi sovittu paluu siirtyy paluuksi puolen yön jälkeen), matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta, sekä olennaisesti matkan luonnetta muuttavaa muutosta, kuten esteettömänä markkinoidun matkan muuttuminen esteelliseksi, tai

 

b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.

 

Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen, tai

 

c) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta

- yli 24 tunnilla vähintään 7 vrk kestävillä matkoilla

- yli 12 tunnilla 2-6 vrk kestävillä matkoilla

- alle 2 vrk kestävien matkojen osalta tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti, tai

 

d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

 

5.2. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista pysyvällä tavalla ja ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä, heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua tai alentavatko ne sen arvoa, ja minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja mahdollisesti saa tehtyjen muutosten johdosta sekä oikeuttavatko muutokset matkan peruuttamiseen.

 

5.3. Matkustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle. Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset.

 

5.4. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 8.3.

 

5.5. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua, jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä.

 

Jos peruutus johtuu 5.1.a), 5.1.c) tai 5.1d) kohdissa mainituista syistä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi, ellei muutos johdu matkanjärjestäjää tai sen alihankkijaa kohdanneista ylivoimaisista tilanteista.

6. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus matkan aikana

6.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos

 

a) matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta, tai

 

b) matkan aikana ilmenee kohdassa 5.1.b) tarkoitettu tilanne, ellei matkustaja ole ollut sopimusta tehtäessä tietoinen kohteen olosuhteista.

 

6.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, tämä hyöty (esim. yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat tai matkustajan käyttämät pääsyliput) otetaan huomioon arvioitaessa hinnanalennuksen määrää.

 

6.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 6.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle.

 

6.4. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 6.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.5. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

 

6.5. Mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta sovelletaan kohtaa 16.

7. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

7.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.
 

7.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot.
 

Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myöhemminkin, jos se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle. 
 

Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Tässä yhteydessä voidaan soveltaa myös 4.2. kohtaa. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

8. Hinnanmuutokset

8.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai

b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia tai kohdemaan viranomaisten määräämiä, tai

c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia.
 

8.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.

Hinnankorotuksesta on ilmoittava matkustajalle pysyvällä välineellä viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua.
 

8.3. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 8 % kohdassa 8.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle matkanjärjestäjän ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa tai ellei määräaikaa ole ilmoitettu, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Sähköisellä välineellä tiedoksi annettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin matkanjärjestäjä sen lähetti.  Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen, hänelle on palautettava hänen maksamansa maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen määräytyy 16. kohdan mukaan.  

8.4. Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva kohtien 8.1. a-c syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut. 

9. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen

9.1. Jos matkanjärjestäjä tekee ennen matkan alkua matkan kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettisopimukseen, matkustajalla ei ole oikeutta sopimuksen peruuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Merkitykseltään vähäisinä muutoksina voidaan pitää sellaisia muutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiin kuuluvan retken peruuntumista, jos matkaan sisältyy useita retkiä.

 

9.2. Merkittävät matkanjärjestäjän tekemät muutokset, jotka oikeuttavat matkustajan peruuttamaan matkan, on lueteltu kohdassa 5.1.

 

9.3. Jos matkanjärjestäjä tekee muita kuin kohdan 9.1. tarkoittamia merkitykseltään vähäisiä tai kohdan 9.2. mukaisia matkan peruuttamisen oikeuttavia muutoksia, matkustaja on velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdissa 15 ja 16 on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

 

9.4. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.

 

9.5. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on matkan tai matkasarjan peruuttamisen sijaan oikeus toteuttaa matka muuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:

 

1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;

 

2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;

 

3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

 

Matkustajalla voi olla edellä mainittujen muutosten vuoksi oikeus 15 ja 16 kohdissa mainittuihin hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen.

10. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka

10.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos

a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:

1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää; 

2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään; 

3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää. 

b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessa esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.
 

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
 

10.2. Jos kohdassa 10. 1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.
 

10.3. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.

11. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

12. Virhe ja virheilmoitus

12. 1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos

a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, tai

b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai

c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.5. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.
 

12.2. Matkustajan tulee varautua kohtuulliseen kuljetusaikataulun muutokseen. Virheenä ei pidetä kuljetusaikataulun muutosta, jos sen seurauksena matkakohteessa oloaika lyhenee tai pitenee vähintään 2 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 4 tuntia, 5 – 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 5 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 2 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.
 

12.3. Kyseessä ei ole virhe, jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain.
 

12.4. Virheilmoitus

Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuin mahdollista.

Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde ja muut matkan luonteeseen liittyvät seikat.

Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

13. Virheen korjaus

13.1. Matkanjärjestäjän on korjattava virhe välittömästi tai, jos välitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa ja siten, ettei matkustajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Kohtuullista määräaikaa virheen korjaamiselle määriteltäessä otetaan huomioon virheen laatu ja sen merkitys matkustajalle sekä matkanjärjestäjän mahdollisuudet korjata virhe.

Matkustajalla voi korjaamisesta huolimatta olla oikeus kohdan 15. mukaiseen hinnanalennukseen virheen kestoajalta sekä kohdan 16. mukaiseen vahingonkorvaukseen.
 

13.2. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korjaamaan suorituksessaan olevaa virhettä, jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon virheen suuruus ja kyseisten matkapalvelujen arvo.

Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjausta ei suoriteta välittömästi silloin, kun se olisi välttämätöntä tai matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustaja voi tehdä sen itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista. 

Jos matkustaja itse korjaa matkanjärjestäjän suorituksessa olevan virheen, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan tästä matkustajalle aiheutuneita kustannuksia, mikäli virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomat. Matkanjärjestäjän käyttäessä tämän kohdan mukaista kieltäytymisoikeuttaan matkustajalla on oikeus kohtien 15. ja 16. mukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. 

14. Vaihtoehtoisten palvelujen tarjoaminen matkan aikana

Jos merkittävää osaa matkapalveluista ei voida matkan aikana suorittaa sovitun mukaisesti, on matkanjärjestäjän tarjottava ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia matkapaketin jatkamiseksi soveltuvat vaihtoehtoiset järjestelyt, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan laadultaan vähintään samantasoiset kuin sovitut matkapalvelut. Velvollisuus tarjota vaihtoehtoisia järjestelyjä koskee myös tapauksia, joissa matkustajan paluu matkan lähtöpaikalle ei toteudu sovitulla tavalla. 
 

Matkanjärjestäjän on myönnettävä matkustajalle asianmukainen hinnanalennus, jos vaihtoehtoiset järjestelyt sisältävä matkapaketti on laadultaan heikompi kuin matkapakettisopimuksen mukainen paketti. 
 

Matkustaja saa kieltäytyä tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, jos ne eivät ole verrattavissa matkapakettisopimuksessa sovittuun tai jos tarjottu hinnanalennus ei vastaa virheen merkitystä. Jos matkustaja kieltäytyy perustellusti vaihtoehtoisista järjestelyistä tai jos sellaisia ei ole mahdollista tarjota, matkustajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen siinäkin tapauksessa, että hän ei pura sopimusta. Jos matkapakettiin sisältyy matkustajan kuljetus, matkanjärjestäjän on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle sopimusta vastaava paluukuljetus ilman, että siitä aiheutuu matkustajalle lisäkustannuksia.
 

Jos matkustaja ilman edellä mainittuja hyväksyttäviä perusteita kieltäytyy tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, hänellä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen. 

15. Hinnanalennus

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, ellei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta.
 

Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe on merkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen. Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana on matkapaketin kokonaishinta, eikä virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelun hinta. Virheen merkitystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös matkustajan yksilölliset tarpeet ja erityiset toiveet sopimusta tehtäessä.

16. Vahingonkorvaus

16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä.

Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että 

1) virhe johtuu matkustajasta;

2) virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä; 

3) virhe johtuu 16.9. kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisista tilanteista.
 

16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys, yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut sekä loma- tai matkanautinnon menettäminen. Viimeksi mainittu edellyttää matkapalvelujen suorittamisessa ilmennyttä merkittävää virhettä.
 

16.3. Matkustajalla on matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.
 

16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.
 

16.5. Ilma-, meri-, tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaan mitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) tai merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa (1119/2000), matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 76/2004), matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa (SopS 70/2017).
 

16.6. Matkustajalle myönnettävä vahingonkorvaus määräytyy syntyneen vahingon suuruuden perusteella, mutta se ei voi koskaan olla enempää kuin kolme kertaa matkan hinta.  Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.
 

16.7. Saadakseen korvausta matkustajan on näytettävä, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe ja että hänelle aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen. Korvauksen vaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä. 
 

16.8. Matkustajan vahingonkorvausvelvollisuuteen suhteessa matkanjärjestäjään sovelletaan kohtaa 2.6.3. 
 

16.9. Ylivoimaiset tilanteet (väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet)
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, ja jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, muut vakavat turvallisuusongelmat, kuten terrorismi, vakavat levottomuudet, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet, jotka tekevät mahdottomaksi matkapakettisopimuksessa määritetyn turvallisen matkustamisen kohteeseen tai jotka muuten vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.
 

16.10. Jos matkustajan paluuta ei ole väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdollista toteuttaa sovitun mukaisesti, matkanjärjestäjä vastaa tarvittavasta, mahdollisuuksien mukaan matkapakettisopimusta vastaavasta majoituksesta aiheutuvista kustannuksista enintään kolmelta yöltä, ellei kuljetusyhtiö tätä tee.

Edellä mainittu kustannusvastuun rajoitus ei koske liikuntarajoitteista matkustajaa tai hänen saattajaansa, raskaana olevaa naista, ilman saattajaa matkustavaa alaikäistä eikä erityistä lääkinnällistä apua tarvitsevaa henkilöä, jos matkanjärjestäjälle on ilmoitettu viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua henkilön erityistarpeesta huolenpitoon.
 

16.11. Matkanjärjestäjä ei saa vedota väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin vastuunsa rajoittamiseksi paluukuljetuksen viivästyessä, jos asianomainen kuljetuspalvelun tarjoaja ei saa vedota tällaisiin olosuhteisiin sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön nojalla.

17. Varausvirheet

Matkanjärjestäjän on korvattava ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle vahinko, joka aiheutuu sen käyttämässä varausjärjestelmässä olevasta teknisestä puutteesta tai varausmenettelyn kuluessa tehdystä virheestä.  
 

Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos varausvirhe johtuu matkustajasta tai kohdassa 16.9. tarkoitetuista väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista. 
 

Varausvirhe voi johtua matkustajasta esimerkiksi silloin, kun hän antaa elinkeinonharjoittajalle virheellisen tai puutteellisen matkustajaa tai matkaa koskevan tiedon. Matkustajan kuuluu myös normaalin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tarkistaa saamansa asiakirjat, kuten varausvahvistus, ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai virheistä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle niin pian kuin mahdollista.  Jos hän laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa ja tästä aiheutuu hänelle vahinkoa, hänen myötävaikutuksensa voidaan ottaa huomioon määritettäessä hänelle maksettavaa vahingonkorvausta. 

18. Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.
 

Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle.

19. Korvausvaatimukset

19.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 12.
 

19.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

20. Riita-asiat

Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.